Bạn cần hỗ trợ?
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHOME

Trách nhiệm - Tinh tế - Sáng tạo

0911.512.011
TUYỂN DỤNG - KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT
TUYỂN DỤNG - KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT

CN, ngày 08/10/2017

CÔNG TY CP ĐÂU TƯ XÂY DỰNG NHOME - Tuyển dụng Kỹ thuật viên Nội Thất. - Số lượng: 01 CB làm việc Fulltime. - Mô tả công việc: Bổ chi tiết 2D, triển khai bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng, lên báo giá, dự toán Công trình,…